Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
dc.contributor.authorPištěláková, Dana
dc.contributor.refereeŠlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:40Z-
dc.date.available2017-6-19
dc.date.available2019-03-15T10:23:40Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-24
dc.identifier73778
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32951
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza stereotypního vnímání Němců z pohledu dětí, konkrétně dětí navštěvující 9. třídu základní školy. Vybrala jsem si dvě školy, na kterých byl výzkum proveden. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se věnuji vymezení pojmů stereotyp, stereotypizace. Dále se zabývám česko-německými vztahy, které byly velmi silně ovlivněny historickým děním, nejvíce první a druhou světovou válkou, vznikem Československa a na konci první poloviny 20. století odsunem Němců ze Sudet. V praktické části jsem prostřednictvím krátkých slohových útvarů zjišťovala, jak děti v současné době nahlíží na Němce, jejich kulturu či jazyk. Německý jazyk nepatří příliš mezi oblíbené, avšak obdivují, že Němci dodržují své tradice.cs
dc.format34 s. (57 836 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstereotypycs
dc.subjecttypologizacecs
dc.subjectpředsudekcs
dc.subjecttypizacecs
dc.subjectsociální identitacs
dc.titleEtnická stereotypizace z pohledu dětí v česko-německé perspektivěcs
dc.title.alternativeEthnic stereotyping from the point of view of children in the Czech-German perspectiveen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor's thesis is to analyse a stereotypical perception of Germans from the perspective of children, concretely the children, who attend the ninth grade of elementary school. I chose two elementary schools, where the research was held. The bachelor thesis is divided into two parts. In a theoretical part, I deal with the definition of a terms of a stereotype and a stereotyping. Hereafter I deal with the Czech German relations, which were very strongly influenced by the historical events, mostly by the First and Second world war, by establishing of Czechoslovakia and by the expulsion of Germans from Sudetenland at the end of the first half of the twentieth century. In a practical part I found out, how children view Germans nowadays, how they view their culture or their language through the short essays. German language is not quite popular, notwithstanding they admire, that Germans follow their traditions.en
dc.subject.translatedstereotypesen
dc.subject.translatedtypologyen
dc.subject.translatedprejudiceen
dc.subject.translatedtypingen
dc.subject.translatedsocial identityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dana Pistelakova - bakalarska prace.pdfPlný text práce644,09 kBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.