Title: Vztah mezi vnitřní řečí a vnější komunikací
Other Titles: The Relationship of Inner Speech and External Communication
Authors: Pešková, Markéta
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32960
Keywords: vnitřní řeč;mezilidská komuniakce;kognitivní proces;populace
Keywords in different language: inner speech;interpersonal communication;cognitive process;population
Abstract: Předložená práce je zaměřena na fenomén vnitřní řeči, a to zejména ve vztahu k mezilidské komunikaci, kognitivnímu vývoji člověka a roli, kterou vnitřní řeč hraje při řešení úkolů spojených s každodenní činností člověka. První část se věnuje popisu funkcí vnitřní řeči a vztahu těchto funkcí k ostatním kognitivním procesům, stavbě a struktuře vnitřní řeči v rámci syntaxe a gramatiky, a dále se zaměřuje na problematiku spojenou s empirickým výzkumem fenoménu vnitřní řeči. Další část teoretického oddílu je zaměřena na významné teorie a výklady vnitřní řeči. Praktická část práce je zaměřena na otázku uvědomění si vlastní vnitřní řeči v rámci běžné populace. Jejím účelem bylo zjistit, zda si většinová populace uvědomuje existenci tohoto fenoménu, případně jak na něj nahlíží v rámci každodenního života. Hypotézy byly zpracovány na základě analýzy odborné literatury a výzkum proběhl formou polostrukturovaných rozhovorů provedených s vybraným vzorkem respondentů.
Abstract in different language: This thesis is focused on the phenomena of inner speech in relation to interpersonal communication, the cognitive development of a human being and the role which inner speech plays in everyday task execution. The first part describes the functions of inner speech and the relation between these functions and other human cognitive processes, the syntactical and grammatical structure of inner speech and the problems related to empirical research of inner speech. The next part is focused on some prominent theories and works dealing with inner speech. The experimental part is dealing with the question of how conscious the average human is of their own inner speech. The point of this research was to find out whether the average human is conscious of their own inner speech at all, and if so, what their opinion is of this phenomena. The hypothesis was made based on the analysis of related literature and the research was done using a set of semi-structured questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vztah mezi vnitrni reci a vnejsi komunikaci.pdfPlný text práce570,14 kBAdobe PDFView/Open
Peskova_posudek vedouciho zari 2018.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_posudek oponenta zari 2018.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_prubeh obhajoby_zari 2018.pdfPrůběh obhajoby práce392,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.