Název: Turismus v Rusku
Další názvy: Tourism in Russia
Autoři: Perederii, Mariia
Vedoucí práce/školitel: Dzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32967
Klíčová slova: turismus v rusku;historie;druhy turismu;směr.
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism in russia;history;types of tourism;tourist destinations.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá turismem v Rusku. Práce je strukturována do čtyř částí. První část obsahuje analýzu historie turismu v Rusku a také popis jeho aktuálního stavu. Dále se práce zaměřuje na současné druhy turismu. V další části jsou uvedeny statistiky a výsledky provedeného dotazníkového šetření. Kromě toho práce popisuje vznik a vývoj dvou zvláště populárních směrů turismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is devoted to tourism in Russia. Structurally, the work is divided into four parts. The first part of the work is dedicated to the analysis of the history of tourism in Russia and its current state. Also, the types of tourism that existing today in Russia are listed in the work. In addition the work is supplemented by statistics and the survey results. Moreover, the stories of the origin and development of the two most popular Russia's tourist destinations are described as an example.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Perederii Dzh ved.pdfPosudek vedoucího práce758,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Perederii Sov opon.pdfPosudek oponenta práce598,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Perederii obh.pdfPrůběh obhajoby práce226,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.