Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtychová, Martina
dc.contributor.refereeKlimtová Václava, Mgr.
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:13Z-
dc.date.available2016-12-21
dc.date.available2019-03-15T10:24:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-2
dc.identifier73093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32992
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výživou u aktivně sportujících dětí na 2. stupni základních škol. Nejprve jsem definovala stravu nesportujících a sportujících dětí jaká je jejich energetická potřeba, optimální příjem živin, vitamínů, minerálních látek, důležitost pitného režimu. V další části jsem se zabývala ideálními a dostupnými produkty v našich obchodních řetězcích, které jsou vhodné pro děti provozující sportovní pohybovou aktivitu. Nastínila jsem pár konkrétních příkladů vhodných potravin, které mohou být prospěšné rodičům při výběru a nákupu pro své ratolesti, ale i pro samotné kupující děti. Praktická část má výzkumný charakter. Výzkumná sonda si klade za cíl zjistit, jaké jsou výživové zvyklosti u aktivně sportujících dětí na 2. stupni základních škol. Zajímala mě četnost konzumace jednotlivých potravinových výrobků během uplynulého týdne, preference sportovních pohybových aktivit, určitých druhů potravin a pitný režim u aktivně a neaktivně sportujících žáků na jednotlivých vybraných typech škol.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectdětics
dc.subjectsportovní aktivitacs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleVýživa u aktivně sportujících dětí na 2. stupni základních školcs
dc.title.alternativeNutrition for actively participating children in the second degrees elementary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with nutrition of actively sporting children in elementary schools, aged 11-15. First I defined nutrition of children who do sports and children who don't - in terms of their energy needs, optimal intake of nutrients, vitamins, mineral substances and importance of drinking regime. In the following part of my thesis I focused on suitable and available products in our chain stores, which are appropriate for actively sporting children. I suggested a few specific examples of suitable comestibles which can be helpful for parents when buying groceries for their children, but also for the kids shopping for themselves. The practical part is in the form of research. The survey's target is identifying nutrition habits of actively sporting children, aged 11-15. I focused mainly on the frequency of consumption of particular products during the previous week, preferences of sport activities, certain kinds of groceries and drinking regime of children doing sports actively and also those doing sports just for fun in selected types of schools.en
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedsport activitiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stychova_2018.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Stychova-oponent.pdfPosudek oponenta práce422,86 kBAdobe PDFView/Open
Stychova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce691,61 kBAdobe PDFView/Open
Stychova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.