Title: IoT technologie pro Smart City
Other Titles: IoT technology for Smart City
Authors: Vaněk, Kryštof
Advisor: Šíma Karel, Ing.
Referee: Partingl Martin, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33001
Keywords: iot;smart city;iot telekomunikace;protokoly;environmentální parametry;detekce blesků
Keywords in different language: iot;smart city;iot telecommunication;protocols;environmental parameters;lightning detection
Abstract: Práce je zaměřená na aktuálně využitelné technologie v oblasti Internetu věcí se zaměřením na aplikace ve Smart City. Obsahuje přehled aktuálně dostupných síťových řešení vhodných jak pro zařízení s přístupem k síťovému napájení, tak pro zařízení s omezenými energetickými prostředky. Dále je rozebrán výběr některých metod přenosu a zpracování získaných dat, společně s přehledem běžně sledovaných parametrů prostředí a principů jejich měření. V praktické části je realizován vývoj detekčního systému atmosferické výbojové aktivity, založeného na integrovaném senzoru blesků AS3935. Následuje zhodnocení dosažených výsledků a návrhu možných výhledů dalšího vývoje tohoto systému.
Abstract in different language: This thesis is focused on currently utilisable technology in the field of Internet of Things, focused on application in Smart City. Part of its content is a survey on available networking solutions suitable both for devices with access to grid power and those with limited energy resources. A selection of data transfer and processing methods is also included together with an outline of commonly measured environmental parameters and their measurement principles. In the implementation part an atmospheric discharge detection system is being developed. The system is based on integrated lightning detection chip AS3935. The description of system development is followed by evaluation of achieved results and suggestion of possible prospects for further system development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaverecna_prace.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
074954_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,39 kBAdobe PDFView/Open
074954_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,15 kBAdobe PDFView/Open
074954_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.