Title: Stroboskopická lampa pro seřizování předstihu
Other Titles: Stroboscopic lamp for setting of the ignition timing
Authors: Houzar, Josef
Advisor: Valenta Pavel, Ing.
Referee: Koucký Václav, Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33006
Keywords: předstih zapalování;stroboskop;stroboskopická lampa;regulátor;monostabilní klopný obvod;mikroprocesor;řídící kód;měření kmitočtu;assembler
Keywords in different language: advanced ignition;stroboscope;stroboscopic lamp;regulator;monostable flip flop;microprocessor;program;frequency measuring;assembler
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na popis možností nastavování předstihu zapalování zážehových motorů s cílem návrhu a realizace funkčního vzorku stroboskopické lampy. V první části práce je popsán význam správného nastavení předstihu spolu s metodami servisního nastavování předstihu. Dále jsou naznačeny základní principy automatických regulátorů, které řídí předstih podle otáček a zatížení motoru za jeho chodu. Druhá část je zaměřena na rozbor jednotlivých bloků stroboskopické lampy a jejich vlastního návrhu. Srdcem navrhované stroboskopické lampy je mikroprocesor, jehož řídícímu kódu je věnována třetí část. V poslední části práce je provedeno shrnutí dosažených výsledků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the possibilities of ignition advance setting. The aim of this thesis is to design and realize a stroboscopic lamp. The first part of the thesis describes the importance of the correct advance setting together with the advance adjustment service methods. In addition, the basic principles of automatic regulators are indicated. The second part is focused on the analysis of individual blocks of stroboscopic lamp and their own design. The third part is devoted to the description of the control code of the microprocessor used. The last part summarizes the achieved results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Josef_Houzar.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
074961_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,83 kBAdobe PDFView/Open
074961_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,34 kBAdobe PDFView/Open
074961_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.