Title: Aditivní technologie v oblasti modelů letadel
Other Titles: Additive technologies in manufacturing airplane models
Authors: Sýkora, Jindřich
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Daňa Milan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33069
Keywords: aditivní technologie;modely letadel;3d tisk;fused deposition modeling;volné modely letadel
Keywords in different language: additive technologies;airplane models;3d printing;fused deposition modeling;free flight models
Abstract: Oblast výroby modelů letadel je ideální pro výuku základů technických oborů, ale také pro hledání nových technických řešení, která mohou být aplikována do průmyslové výroby. Moderní aditivní technologie mají potenciál proces výroby těchto modelů zjednodušit a urychlit. Proto je v této práci hledáno nejvýhodnější řešení pro výrobu modelu letadla ty A3 pomocí aditivních technologií.
Abstract in different language: Building airplane models is an ideal domain for learning basics of engineering as well as for finding new engineering solutions which can be later used in industrial applications. Modern additive technologies have the potential to simplify and accelerate making of these models. Therefore the goal of this thesis was to find the most favorable solution for applying the additive technologies to making an A3 class airplane model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-sykora.pdfPlný text práce19,23 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Sykora.PDFPosudek vedoucího práce257,51 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Sykora.PDFPosudek oponenta práce498,66 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sykora.PDFPrůběh obhajoby práce207,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.