Title: Analýza úspěšnosti zónové a osobní obrany v nejvyšší české ženské basketbalové soutěži
Other Titles: Analysis of the success of zone and personal defense of the highest Czech women's basketball competition
Authors: Drahokoupilová, Adéla
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33210
Keywords: basketbal;osobní obrana;zónová obrana;obranný doskok;úspěšnost
Keywords in different language: basketball;personal defense;zone defense;defensive rebound;success
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou úspěšnosti různých obranných systémů. Cílem bakalářské práce je porovnat efektivitu zónové obrany a osobní obrany z hlediska úspěšnosti obranných doskoků v zápasech určitého basketbalového týmu. Výzkum byl proveden pomocí metody nepřímého pozorování. Celkově jsme použili 10 videozáznamů, které odehrál tým BA Karlovy Vary v nejvyšší české ženské basketbalové soutěži. Z každého sledovaného zápasu byla zaznamenána doba, po kterou se hrála buď osobní nebo zónová obrana a počet úspěšných doskoků. Výsledky jsme zaznamenali ze záznamových archů do příslušných tabulek a grafů, a nakonec jsme je vyhodnotili. Výsledky ukazují, že je zónová obrana 2-3 je efektivnější z hlediska úspěšných obranných doskoků než osobní obrana.
Abstract in different language: The bachelor thesis is concerned with success analysis of various defense systems. The aim of this thesis is comparison of zone defense effectivity and personal defense effectivity from a defensive rebound success rebounds in the games of a certain basketball team. The research was conducted using indirect observation method. Overall, we used 10 replay videos of matches played a team BA of Karlovy Vary in the top Czech women's basketball competition. The overall time when zone defense or personal defense was used and number of successful defensive rebounds was recorded. Results out of score sheets were noted into pertinent tables and graphs and evaluated. The results show, that zone defense 2-3 is more effective from a defensive rebound success than personal defense.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Drahokoupilova_final-1.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova Adela - VP.pdfPosudek vedoucího práce116,31 kBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova Adela - OP.pdfPosudek oponenta práce137,21 kBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova Adela.pdfPrůběh obhajoby práce66,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.