Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSedláčková, Iveta
dc.contributor.refereePtáček Petr, Mgr.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:25Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73796
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33383
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena zejména na hodnocení náhradního mateřství v právních a některých etických souvislostech v porovnání s vybranými zeměmi. V první části pojednává o náhradním mateřství obecně. Jsou zde vymezeny termíny typické pro realizaci náhradního mateřství a rozebrána některá etická dilemata plynoucí z realizace tohoto institutu. Druhá část se vztahuje k právní úpravě asistované reprodukce v souvislosti k náhradnímu mateřství a věnuje se návrhu smlouvy o náhradním mateřství. Třetí část řeší zahraniční právní úpravu. Konkrétně jsou uvedeny některé významné judikáty ze zahraniční judikaturní praxe. Součástí jsou také výsledky šetření vzniklého v rámci vypracování diplomové práce. V závěru diplomové práce se autorka pokusila zhodnotit, zda je současná právní úprava v ČR dostačující s přihlédnutím k současným trendům.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnáhradní mateřstvícs
dc.subjectnáhradní matkacs
dc.subjectsurogacecs
dc.subjectsurogátní smlouvacs
dc.subjectdorozumění o náhradním mateřstvícs
dc.subjectsmlouva o náhradním mateřstvícs
dc.subjectetika náhradního mateřstvícs
dc.subjectasistovaná reprodukcecs
dc.subjectkomparacecs
dc.titlePrávní úprava náhradního mateřství v ČR v porovnání s vybranými zeměmics
dc.title.alternativeLegal Regulation of Surrogacy in Czech Republic Compared to Selected Countriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes surrogate motherhood legislation in the Czech Republic compared to selected countries. Firstly, it describes how surrogacy is both the legal and the ethical problem, too. In the first part are mentioned some terms which are typical for surrogacy. It deals with surrogate motherhood in the ethical context and attempts to frame it as problem that needs be solved. The second part concerns the legal regulations of assisted reproduction with the focus on surrogacy connections. The third part discusses legal regulations in selected countries, focused on the judicature. The goal of the thesis is to evaluate if the legal regulations in the Czech Republic answer the needs of modern trends.en
dc.subject.translatedsurrogacyen
dc.subject.translatedsurrogate motherhooden
dc.subject.translatedtraditional surrogacyen
dc.subject.translatedgestational surrogacyen
dc.subject.translatedsuspected parentsen
dc.subject.translatedsurrogacy contracten
dc.subject.translatedsurrogacy ethical issuesen
dc.subject.translatedassisted reproductionen
dc.subject.translatedcomparationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Iveta_Sedlackova_final.pdfPlný text práce657,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sedlackova I..pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sedlackova I..pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sedlackova.pdfPrůběh obhajoby práce267,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.