Title: Odrazy libanonské občanské války v umění
Other Titles: The Lebanese Civil War reflections in art
Authors: Syslová, Adela
Advisor: Kojanová Alena, PhDr.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33598
Keywords: libanon;bejrút;libanonská občanská válka;umění;divadlo;literatura;divadelní hra
Keywords in different language: lebanon;beirut;lebanese civil war;art;theatre;literature;theater play
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá popisy určitých událostí libanonské občanské války v literárních dílech dvou libanonských autorů, Wajdiho Mouawada a Dariny Al Joundi. Konkrétně jsou analyzovány a srovnávány dvě divadelní hry: Incendies (Požáry) a Le jour ou Nina Simone a cessé de chanter (Den, kdy Nina Simone přestala zpívat). Na úvod bakalářské práce jsou stručně vysvětleny příčiny, průběh a následky libanonské občanské války a je představen vývoj libanonské umělecké scény v druhé polovině dvacátého století. Následuje uvedení vybraných divadelních her a jejich autorů. Dále se práce zabývá několika událostmi libanonské občanské války a náladami v libanonské společnosti mezi lety 1975 a 1990 tak, jak jsou popsány ve vybraných dílech. Na závěr jsou představeny osudy hlavních postav divadelních her a je analyzován jejich význam jakožto svědectví a zároveň kritika poválečného vývoje v Libanonu.
Abstract in different language: This thesis aims to retrace several events of the Lebanese Civil War from its beginning in 1975 until its end in 1990 through the postwar Lebanese art production. It focuses on two theatre plays: Wajdi Mouawad's Incendies and Darina Al Joundi's Le jour ou Nina Simone a cessé de chanter. Both these dramas are analysed not only to describe historical events but also ideas consequent to them as well as the general atmosphere of the Lebanese Civil War period. Their comparision enables to reveal the most significant motives of the conflict and highlight their relevance to the generation impacted by them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Syslova.pdfPlný text práce537,68 kBAdobe PDFView/Open
Syslova-V.PDFPosudek vedoucího práce278,48 kBAdobe PDFView/Open
Syslova-O.PDFPosudek oponenta práce151,22 kBAdobe PDFView/Open
Syslova.PDFPrůběh obhajoby práce95,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.