Název: Turistické poznávací vycházky v okolí Lokte - metodický průvodce
Další názvy: Tourist educational walks in the surroundings of Loket- methodical guide
Autoři: Lillová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3439
Klíčová slova: vycházky;výlety;turistické trasy;Loket;hry;činnosti;pracovní materiály;mapy
Klíčová slova v dalším jazyce: walks;trip;touristic route;Elbow;outdoor games;activities in the nature;working materials;mapes
Abstrakt: Úkolem a cílem této diplomové práce je seznámit žáky i učitele s možnostmi turistických tras v okolí Lokte. Každá trasa je doplněna plánkem s vyznačenou cestou a důležitými nebo zajímavými body trasy, stručným popisem cesty i s údaji v metrech či kilometrech, náročností cesty, celkovou délkou, pro koho je určena, na co se dá nejlépe trasa využít. Dalším úkolem a cílem je poznávat na těchto trasách přírodní krásy a proměny přírody v průběhu kalendářního roku. Vzbudit zájem o turistiku nejen u dětí 1. stupně ZŠ, ale také u jejich rodičů, ale i širší veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The role and purpose of this thesis is to introduce pupils and teachers with the possibilities of hiking trails around the town Loket. Each route is accompanied by a plan with a designated route and important or interesting points of the route including a brief description of the data path in meters or kilometers, demanding routes, total length, for whom it is addressed, what is the best route to use. Another task and goal is to discover on these routes natural´s beauty and changes of nature during the calendar year. Arouse interest in tourism of children on the first grade of elementary school and their parents and also at the wider public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Petra Lillova.pdfPlný text práce15,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LILLOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,7 MBTIFFZobrazit/otevřít
LILLOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,68 MBTIFFZobrazit/otevřít
LILLOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,81 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.