Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet Roman, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠipla, Václav
dc.contributor.refereeValkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:57Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:41:57Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier76582
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37493
dc.description.abstractCílem této bakalářská práce je analýza příčin, průběhu a důsledků severovietnamské ofenzívy Tet. Útok byl veden proti Jižními Vietnamu s cílem zvrátit patovou situaci ve válce. Z vojenského hlediska se jednalo o katastrofické selhání Severního Vietnamu a ocitla se na pokraji porážky. Spojené státy ale byly natolik ochromeni protivníkovo ofenzívy, že se rozhodly nadále nepokračovat ve vietnamském konfliktu a postupně vystouply z války. Úvod práce je zaměřen na vývoj situace v Jižním Vietnamu. Dále část, ve které autor analyzuje vývoj války, který vedl k severovietnamské ofenzívě. Následuje analýza nejvýznamnějších střetů v rámci vojenské operace Tet. Autor práce na závěr shrne politické a vojenské dopady.cs
dc.format75 s. 127 000 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvietnamská válkacs
dc.subjectofenzívacs
dc.subjecttetcs
dc.subjectusacs
dc.subject1968cs
dc.subjectjižní vietnamcs
dc.titleOfenzíva Tet, zlomový bod války ve Vietnamucs
dc.title.alternativeTet Offensive, Turning Point in Vietnam Waren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to analyze the causes, course and consequences of the North Vietnamese Tet offensive. The attack was conducted against South Vietnam in order to reverse the stalemate in the war. From a military point of view, this was a catastrophic failure of North Vietnam and was on the verge of defeat. But the United States was so paralyzed by the adversary offensive that they decided not to continue the Vietnam conflict and stepped out of the war. The introduction is focused on the development of the situation in South Vietnam. Furthermore, the part in which the author analyzes the development of the war, which led to the North Vietnamese offensive. The following is an analysis of the most important clashes in the military operation Tet. In conclusion, the author summarizes the political and military impacts.en
dc.subject.translatedvietnam waren
dc.subject.translatedoffensiveen
dc.subject.translatedteten
dc.subject.translatedusaen
dc.subject.translated1968en
dc.subject.translatedsouth vietnamen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarske prace, Vaclav Sipla, Ofenziva Tet.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Sipla - posudek veduciho.pdfPosudek vedoucího práce558,46 kBAdobe PDFView/Open
Sipla - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce594,91 kBAdobe PDFView/Open
Sipla - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce229,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.