Title: Využití variabilních provozů v obsahu vyučovacích jednotek tělesné výchovy na 1. stupni základních škol
Other Titles: Usage of a variable operations in the content of a teaching units of physical education in the first grade of an elementary school.
Authors: Braunová, Veronika
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37508
Keywords: variabilní provoz;vyučovací jednotka tv;úkolová karta
Keywords in different language: variable process;education unit pe;task card
Abstract: V diplomové práci se zaměřuji na tvorbu a zařazení variabilních provozů do výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuji mladší školní věk, organizační formy a vyučovací jednotku. V praktické části jsem vytvořila jednotlivá stanoviště, která lze využít pro tvorbu variabilních provozů. Dále jsem vytvořila příklady hotových variabilních provozů, které jsou ihned aplikovatelné do výuky. Práce obsahuje metodický materiál, potřebný pro samotnou realizaci jednotlivých variabilních provozů. Variabilními provozy si žáci zdokonalují své pohybové dovednosti a díky nim zpestříme hodinu tělesné výchovy.
Abstract in different language: The master thesis is focused on creating and implementation of variable processes in the primary school physical education. I describe middle childhood, forms of education and sessions in the theoretical part. In the practical part, I have created individual sites, which can be used for creating variable processes. Further I have created examples of the complete immediately ready to use variable processes. The thesis includes methodical documentation needed for the realization of the individual variable processes. Students improve their motor skills using the variable processes and we can variegate physical education this way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvaldova Veronika- Diplomova prace.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Osvaldova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,99 kBAdobe PDFView/Open
Osvaldova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce199,94 kBAdobe PDFView/Open
Osvaldova V..pdfPrůběh obhajoby práce54,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.