Title: Návrh prostorového uspořádání a racionalizace pracovišť pro nový výrobní program
Other Titles: Design of spatial layout and rationalization of workplaces for a new production program
Authors: Zacharda, Karel
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dohrmann Karel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37679
Keywords: layout;racionalizace;prostorové uspořádání
Keywords in different language: layout;rationalization;spatial arrangement
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretický základ, ze kterého vychází praktický projekt. Předmětem projektu je návrh nového prostorového uspořádání malé montážní a skladové haly, včetně návrhu nového skladu a nových montážních pracovišť. Projekt je řešen s ohledem na souběžně probíhající částečnou rekonstrukci haly. Výsledkem je realizace vybrané varianty prostorového uspořádání.
Abstract in different language: The thesis contains a theoretical basis on which the practical project is based. The subject of the project is a design of a new layout of a small assembly and storage hall, including a new warehouse design and design of new assembly workplaces. The project was being worked on concurrently with a partial reconstruction of the hall. The result is an implementation of the chosen spatial arrangement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Zacharda.pdfPlný text práce6,46 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoce_vedouciho_DP_Zacharda.pdfPosudek vedoucího práce844 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Zacharda.pdfPosudek oponenta práce594,13 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Zacharda.pdfPrůběh obhajoby práce406,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.