Název: Rusko v 21. století: analýza demografických a vybraných socioekonomických ukazatelů
Další názvy: Russia in the 21st Century: The analysis of demographic and socioeconomic indicators
Autoři: Zimakova, Karina
Vedoucí práce/školitel: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Oponent: Lepič Martin, Mgr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37770
Klíčová slova: rusko;demografie;demografické ukazatele;socioekonomické ukazatele;demografická politika
Klíčová slova v dalším jazyce: russia;demography;demographic indicators;socio-economic indicators;demographic policy
Abstrakt: Tato práce se věnuje analýze demografických a vybraných socioekonomických ukazatelů Ruska v období let 1995 - 2017, analýze vybraných ukazatelů za jednotlivé subjekty Ruska za roky 1995 (2000) a 2015 (2017). Teoretická část se skládá z vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými administrativními jednotkami Ruska, popisu základní charakteristiky, definice a popisu demografické politiky a socioekonomické charakteristiky Ruska. Praktická část obsahuje definici vybraných ukazatelů a jejich znázornění pomocí ArcGIS (kartogramy). Praktická část se také zabývá charakteristikou vývoje daných ukazatelů za celé Rusko, porovnáním těchto ukazatelů se světovým průměrem, průměrem EU a České republiky, charakteristikou daných ukazatelů za jednotlivé subjekty Ruska včetně popisu rozdílů mezi nimi. Výsledkem dané práci je detailnější představa o demografické a socioekonomické situaci v Rusku a o jednotlivých regionech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with analysis of demographic and selected socio-economic indicators of Russia in the period 1995 - 2017, analysis of selected indicators for each subjects of Russia in 1995 (2000) and 2015 (2017). The theoretical part consists of explanation of differences between individual administrative units of Russia, description of their basic characteristics, definition and description of demographic policy and socio-economic characteristics of Russia. The practical part includes the definition of selected indicators and their representation using ArcGIS (cartograms). The practical part also deals with the characteristics of the development of given indicators for the whole of Russia, comparing these indicators with the world average, the EU average and the Czech Republic, the characteristics of the indicators for individual subjects of Russia, including a description of differences between them. The result of this work is a more detailed image of the demographic and socio-economic situation in Russia and the individual regions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP text finalni verze jednostranna_.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimakova.pdfPosudek vedoucího práce193,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimakova_0.pdfPosudek oponenta práce126,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce236,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.