Title: Socialismus jako kulturní typ. Proměny a kontinuita reálně socialistické každodennosti
Other Titles: Socialism as a cultural type. Transformation and continuity of real socialistic everyday life.
Authors: Fojtíková, Dominika
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37859
Keywords: reálný socialismus;kultura;kulturní typ;životní styl;každodennost.
Keywords in different language: real socialism;culture;cultural type;lifestyle;everyday life.
Abstract: Cílem bakalářské práce je reflexe vybraných kulturních vzorců a návyků, o nichž lze předpokládat, že vykazují jistý vztah k epoše tzv. reálného socialismu českého, respektive slovenského typu. Práce se zabývá analýzou jednotlivých rysů kultury, které zažívají vznik nebo největší vývoj v éře socialismu v Československu. Mezi ně patří například Pionýrská organizace, tramping, punk, underground, Do It Yourself kultura a mnoho dalšího.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is a reflection of selected cultural patterns and habits, which can be expected to show a certain relation to the epoch of the real socialism of the Czech or Slovak type. The thesis deals with the analysis of individual features of culture, which are experiencing the origin or the greatest development in the era of socialism in Czechoslovakia. These include Pioneer Organization, Tramping, Punk, Underground, Do It Yourself Culture and much more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dominika Fojtikova srpen 2019.pdfPlný text práce446,72 kBAdobe PDFView/Open
Fojtikova_posudek vedouciho zari 2019.pdfPosudek vedoucího práce995,31 kBAdobe PDFView/Open
Fojtikova_posudek oponenta zari 2019.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Fojtikova_prubeh obhajoby zari 2019.pdfPrůběh obhajoby práce322,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.