Title: Analýza projektu SmartCity v České republice
Other Titles: Analysis of the SmartCity Project in the Czech Republic
Authors: Bullová, Dominika
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38002
Keywords: smart city;smart projekt;inovace;veřejný prostor;verejna sprava;mobilita;infrastruktura
Keywords in different language: smart city;smart project;innovation;public space;public administration;mobility;infrastructure
Abstract: Bakalarska prace "Analýza projektu Smart City v České republice" se zaměřuje na koncept Smart City a jeho aplikaci v České republice. První, teoretická, část práce rozebírá samotný koncept Smart City, jeho základní komponenty a způsoby a zdroje financování projektů. V druhé části se práce soustředí na aplikaci projektu ve dvou evropských městech, a to ve Vídni a Amsterdamu. Následně práce uvádí tři případové studie z českých měst. Pro tyto případové studie byla vybrána města Plzeň, Písek a Milevsko. Závěrem práce je vyhodnocení případových studií a autorčin pohled na fungování konceptu Smart City v českém prostředí.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis "Analysis of the Smart City project in the Czech Republic" focuses on the concept of Smart City and its application in the Czech Republic. The First, theoretical, part of the work discusses the concept of Smart City itself, its basic components and methods and sources of financing of projects. In the second part, the work focuses on the application of the project in two European cities - Vienna and Amsterdam. This part is followed by three case studies from Czech towns: Pilsen, Písek and Milevsko. The conclusion consists of the evaluation of case studies and the author's view of the operation of the Smart City concept in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analy_za projektu Smart City v C_R - Bullova_.pdfPlný text práce646,18 kBAdobe PDFView/Open
Bullova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce589,74 kBAdobe PDFView/Open
Bullova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce758,9 kBAdobe PDFView/Open
Bullova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce298,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.