Title: Upínání napínáku klínového řemenu v automobilu
Other Titles: Clamping the V-belt tensioner in the car
Authors: Minich, Radovan
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Šedivý Otomar, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38519
Keywords: napínák;konstrukční návrh;cad model;analytický výpočet;mkp analýza
Keywords in different language: belt tensioner;design;cadmodel;analytical calculation;fem analysis;service life simulation
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis a funkci napínáku a základní rozdělení napínáků. Hlavní částí práce je analýza současného stavu napínáku a poté navržení nového řešení, které umožňuje opakovanou rozebiratelnost. Návrh musí splňovat kladené požadavky zadávající firmy a obecně kladené požadavky. Návrh je ověřen pomocí MKP analýzy. Analyticky je spočítána část třecího momentu, která slouží jako vstupní hodnota pro simulaci životnosti. V závěru je vyhodnocen návrh a výsledky simulací. Výsledkem je nový návrh rozebíratelného spojení (upínání) napínáku.
Abstract in different language: The thesis contains description and function of the tensioner and basic distribution of tensioners. The main part of the work is the analysis of the current state of the tensioner and then designing a new solution that allows for repeated disassembly. The proposal must meet the requirements of the commissioning company and the general requirements. The design is verified by FEM analysis. The part of the friction torque that is used as the input value to simulate the service life is calculated analytically. In conclusion, the design and results of simulations are evaluated. The result is a new design of the detachable tensioner clamping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2019_Minich_S18N0103P.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFView/Open
DP_Minich_oponent.pdfPosudek oponenta práce961,2 kBAdobe PDFView/Open
DP_Minich_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce669,25 kBAdobe PDFView/Open
Minich.pdfPrůběh obhajoby práce215,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.