Title: Ekonomické časové řady
Other Titles: The economic time series
Authors: Šeffl, Josef
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38712
Keywords: časové řady;dekompozice časových řad;metodologie box-jenkins;analýza časových řad;extrapolace
Keywords in different language: time series;time series decomposition;box-jenkins methodology;time series analysis;extrapolation
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných časových řad "tržby za ubytování" mezi roky 2000-2017 a "hrubá mzda" mezi roky 2000-2017. Cílem diplomové práce je aplikace vybraných metod na reálná data a porovnání výsledků. Použité metody vychází z dekompozičního přístupu a z přístupu Box-Jenkins. Pro výběr vhodného předpovědního modelu pro obě časové řady jsou zkonstruovány předpovědi pro rok 2018 a následně porovnány se skutečnými hodnotami. V konečné fázi jsou metody a modely mezi sebou porovnány a jsou vybrány ty nejvhodnější pro modelování obou časových řad.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on analysis of selected time series "sales for accommodation" between 2000-2017 and "gross wage" between 2000-2017. The aim of this thesis is to apply selected methods to real data and compare results. The selected methods are from decomposition approach and from the Box-Jenkins methodology. To select the appropriate prediction model for both time series, there are constructed forecasts for 2018 and then compared to actual values. In the final phase, the methods and models are compared with each other and the most suitable models are selected for modeling both time series.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Josef Seffl.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
DP_Sefl_VP_ 18_19.pdfPosudek vedoucího práce364,8 kBAdobe PDFView/Open
DP_Seffl_OP.pdfPosudek oponenta práce227,47 kBAdobe PDFView/Open
Seffl - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.