Title: Implementace ERP systému do konkrétního podniku
Other Titles: Implementation of ERP system into a specific company
Authors: Trch, Jiří
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38716
Keywords: implementace is;erp;helios orange;moduly is
Keywords in different language: implementation is;erp;helios orange;modules is
Abstract: Předložená diplomové práce je zaměřena na implementaci ERP systému Helios Orange do slévárenského podniku Hliník s.r.o. V práci jsou obecně charakterizovány ERP systémy, jejich vlastnosti a funkce. Dále je v práci popsán ERP systém Helios Orange a jeho moduly. Implementace systému je rozdělena na dvě části. První část je věnována zpracovávání firemních procesů v systému, druhá část je zaměřena na nastavení systému pro správný chod v podniku. V závěru práce je zhodnocení implementace do podniku.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on implementation ERP system Helios Orange to faundry industry Hliník s.r.o. There is general describtion of EPR systems, its attributies and functions in diploma thesis. Next chapter is devoted to Helios Orange system and its modules. Implementation of system is devided into two parts. The first one is about process enterprises trials in system, the second part is specialized in setting system to work in company. Conclusion of this diploma thesis is evaluation of implementation to company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRCH.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
DP_Trch_OP_2.pdfPosudek oponenta práce346,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_Trch_VP_2.pdfPosudek vedoucího práce228,1 kBAdobe PDFView/Open
Trch - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce42,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.