Title: Rozhodčí doložky a jejich dopad na civilní a exekuční řízení s důrazem na aktuální judikaturu
Other Titles: Arbitration clauses and their infulence on civil lawsuit and enforcement proceedings with an emphasis on the current law
Authors: Jandová, Hana
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38857
Keywords: exekuční řízení;rozhodce;rozhodčí doložka;rozhodčí řízení;smlouva o rozhodci;zrušení rozhodčího nálezu
Keywords in different language: annulment of an arbitral award;arbitration;arbitration agreement;arbitration clause;arbitrator;enforcement proceedings
Abstract: Rigorózní práce se zabývá rozhodčím řízením jako státem uznávanou alternativou řízení před soudem. Věnuje se též souběhu exekučního řízení a civilního řízení s řízením rozhodčím. Poslední kapitola poskytuje komplexní přehled vývoje judikatury týkající se rozhodčích doložek.
Abstract in different language: This rigorous thesis deals with arbitration as an alternative procedure before the court acknowledged by the state. The thesis deals with the concurrence of a civil lawsuit and enforcement proceedings and an arbitration. The last chapter provides a comprehensive overview of the development of the case law in the sense of the arbitration clause.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rigorizni_prace_PDF.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Jandova.pdfPosudek vedoucího práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Jandova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jandova.pdfPrůběh obhajoby práce44,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.