Title: Specifika výchovy a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy
Other Titles: Aspects of Behaviour and Education in regard to pupils with Autism spectrum disorder in Physical Education classes at Primary school
Authors: Szatmaryová, Gabriela
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39168
Keywords: porucha autistického spektra (pas);specifika poruchy;formy a metody práce;pohybové aktivity;tělesná výchova na 1. stupni základní školy.
Keywords in different language: autism spectrum disorder (pas);specifics of disorders;forms and methods of work;physical activities;physical education at primary school.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na žáky s poruchou autistického spektra. Cílem práce je, uvést informace, jakým způsobem se žáci s touto poruchou mohou zapojovat do hodin tělesné výchovy. Jaké sportovní aktivity zvládají bez obtíží. Které pohybové aktivity jsou pro učitele náročné na přípravu při zapojení žáků s PAS do hodin tělesné výchovy na 1. stupni. Zaměřím se na individuální přístup žáků, na jejich problematiku v oblasti kolektivního zapojení v dílčích pohybových činnostech. Práce bude obsahovat teoretická východiska k charakteristice této poruchy a specifika vývojové úrovně žáků na 1. stupni. Zaměřím se zároveň na vhodnou spolupráci s asistentem pedagoga a hledání vhodných forem a metod práce se zřetelem na specifičnost vzdělávání a výchovy výše uvedených žáků.
Abstract in different language: The diploma thesis is aimed at pupils with artistic spectrum disorders. The aim of the thesis is how pupils with this disorder will participate in the hourly physical education. What sporting activities are handled without difficulty and are very psychologically challenging for them. Focus on individual performance of pupils and collective involvement in game activities. Promoting a healthy lifestyle, understanding their body. Focus on cooperation with teacher assistant. Finding appropriate forms with regard to the specificity of the above-mentioned pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka gabina 1a.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Szatmaryova G. - VP.pdfPosudek vedoucího práce144,71 kBAdobe PDFView/Open
Szatmaryova G. - OP.pdfPosudek oponenta práce168,55 kBAdobe PDFView/Open
Szatmaryova G..pdfPrůběh obhajoby práce47,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.