Title: Aplikace tréninkového programu na přípravu extrémních překážkových běhů u vybraných, věkově odlišných jedinců
Other Titles: Application of training program to prepare selected, different individuals age for extreme obstacle runs
Authors: Černý, Jakub
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39171
Keywords: běh;překážkové závody;tréninkový plán
Keywords in different language: running;obstacle courses;training plan
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá OCR překážkovými běhy. V teoretické části je popsán běh a typy OCR závodů. V práci se také nachází popis překážek. Dílčím cílem této práce je sestavení a aplikace tréninkového plánu pro OCR závody. Tréninkový plán plní dva věkově odlišní jedinci, kteří se společně zúčastnili tří vybraných OCR závodů. Práce by měla přinést jasný přehled o OCR závodech a tréninkový plán sestavený přímo pro trénink OCR závodů.
Abstract in different language: This thesis deals with OCR obstacle runs. The theoretical part describes the run and types of OCR races. There is also a description of obstacles in the work. A partial goal of this work is to build and apply a training plan for OCR races. The training plan is fulfilled by two different age individuals who have taken part in three selected OCR events. This thesis should bring a clear overview of OCR races and a training plan compiled directly for OCR races.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jakub Cerny.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Cerny J..pdfPrůběh obhajoby práce43,72 kBAdobe PDFView/Open
Cerny J. - OP.pdfPosudek oponenta práce149,31 kBAdobe PDFView/Open
Cerny J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce128,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.