Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKopačková, Michaela
dc.contributor.refereeKlimtová Václava, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:32Z-
dc.date.available2016-12-20
dc.date.available2020-08-24T11:42:32Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-6-27
dc.identifier73259
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39179-
dc.description.abstractDiplomová práce na téma: ,,Úroveň znalostí pedagogických pracovníků o nemoci diabetes mellitus" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zabývá vymezením diabetu, historií, výskytem a klasifikací diabetu. Druhá kapitola se věnuje diagnostice diabetu. Poslední kapitola teoretické části se zabývá diabetickým žákem, léčbou, stravováním a fyzickou aktivitou. Praktická část je zaměřena na znalosti učitelů základních škol o nemoci diabetes mellitus. Hlavním cílem práce je zjistit, jak učitelé považují svoji informovanost o nemoci diabetes mellitus a jaké jsou jejich znalosti. Ke zjištění těchto cílů bylo použito dotazníkové šetření.cs
dc.format79 s., 86 609 znaků
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdiabetes mellituscs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectžákcs
dc.subjectučitelcs
dc.subjectznalostics
dc.titleÚroveň znalostí pedagogických pracovníků o nemoci diabetes mellituscs
dc.title.alternativeThe Standard of Pedagogical Workers´s Knowledge about the Diabetes Mellitus Diseaseen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe theme of the diploma thesis is 'The level of pedagogical workers' knowledge of the disease diabetes mellitus', the diploma thesis is divided into the theoretic and the practical part. The theoretic part consists of three chapters. The first chapter concerns with the delimitation of the diabetes, the history, the occurrence and the classification of diabetes. The second chapter pays attention to the diagnostics of the diabetes mellitus. The last chapter of the theoretic part concerns with the diabetic pupil, his treatment, feeding and physical activity. The practical part is focused on the primary school teachers' knowledge of diabetes mellitus. The main aim of the diploma thesis is to find out how teachers evaluate their foreknowledge and knowledge of the disease diabetes mellitus. The questionnaire survey was used to find out mentioned aims.en
dc.subject.translateddiabetes mellitusen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedstudenten
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedknowledgeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela_Kopackova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Kopackova-oponent.pdfPosudek oponenta práce425,95 kBAdobe PDFView/Open
Kopackova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,71 kBAdobe PDFView/Open
Kopackova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce236,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.