Title: Přehledová studie výzkumů rozhodovacích procesů
Other Titles: The Overview Study of Research of Decision-making Process
Authors: Suková, Tereza
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39182
Keywords: rozhodování;rozhodovací proces;přehledová studie;výzkum
Keywords in different language: decision-making;decision-making process;overview study;research
Abstract: Diplomová práce se nejprve věnuje charakteristice rozhodování a rozhodovacího procesu. Další částí práce je přehledová studie výzkumů rozhodovacích procesů, která je rozdělena na část sumarizační a obsahovou. Sumarizační část shrnuje výzkumy rozhodovacích procesů za pomocí grafů a tabulek. V obsahové části je přehled výzkumných cílů výzkumů rozhodovacích procesů a následně shrnutí výzkumých závěrů výzkumů rozhodovacích procesů dle tematických oblastí.
Abstract in different language: This diploma thesis at first focuses on characteristics of decision-making and decision-making process. The next part of the thesis is the overview study of research of decision-making process. This part is divided into summary and content section. The summary section charts research of decision-making process through graphs and tables. The content section includes outline of research goals and research conclusions of research of decision-making process. Conclusions of research are summarized by thematic domains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tereza Sukova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Sukova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,19 kBAdobe PDFView/Open
Sukova_oponent.pdfPosudek oponenta práce798,46 kBAdobe PDFView/Open
Sukova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce250,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.