Title: Vztahové problémy dětí trpící ADHD na 1.stupni
Other Titles: Relation problems of children suffering ADHD at primary school
Authors: Lukešová, Kateřina
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39184
Keywords: adhd;lmd;emocionálnost;vytrvalost;porucha pozornosti;impulzivita;hyperaktivita;genetika;tonický šíjový reflex
Keywords in different language: adhd;lmd;emotivity;persistence;learning disability;impulsiveness;hyperactivity;genetics;tonic cervival reflex
Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahovými problémy dětí s ADHD na 1.stupni. Zaměřuje se na vztahy dětí s ADHD ve školním a domácím prostředí. V práci jsou zpracovány dotazníky od rodičů a učitelů dětí s ADHD. Výsledky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.
Abstract in different language: The Diploma Thesis is concerned relation problems of children suffering ADHD at primary school. The Diploma Thesis is focused on relationships at school and home. In the work are questionnaires from parents and teachers of children with ADHD. Final scores are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vztahove problemy deti trpici ADHD na 1.stupni.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce95,06 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova_oponent.pdfPosudek oponenta práce96,02 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce323,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.