Title: Role her v DaF vyučování se zaměřením na gramatické jevy obtížné pro české žáky na SŠ
Other Titles: Function of games focused on difficult grammar in german lessons
Authors: Kocandová, Jana
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39221
Keywords: němčina jako cizí jazyk;hry ve výuce;gramatika;zprostředkování gramatiky;obtížné gramatické jevy;žáci sš
Keywords in different language: german as a foreign language;games in teaching;grammar;mediation of grammar;difficult grammar;secondary school students
Abstract: Předmětem této diplomové práce je role her ve výuce se zaměřením na gramatické jevy obtížné pro české žáky středních škol. Teoretická část se zabývá vysvětlením důležitých pojmů z oblasti předmětu němčiny jako cizího jazyka (DaF), rozebírá hry a jejich funkci ve výuce a možnosti zprostředkování gramatiky. V praktické části jsou představeny výsledky výzkumného šetření středoškolských studentů, kteří byli testováni z gramatiky časování slovesných tvarů (v přítomném i minulém čase). S ohledem na výsledky testování je v poslední části práce představeno několik návrhů her zaměřených na danou problematiku.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the role of games focused on difficult grammar in German language on Czech secondary schools. Theoretical part describes the explanation of important terms in the field of German as a foreign language (DaF), analyses games and their function in teaching and the possibility of mediating grammar. Practical part describes results of research of secondary school students who were tested in the grammar of the verb forms (in present and past tense). With regard to the results of testing, the last part of the thesis introduces several games focused on the given grammar problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kocandova.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Kocandova_vp.pdfPosudek vedoucího práce456,79 kBAdobe PDFView/Open
Kocandova_op.pdfPosudek oponenta práce462,7 kBAdobe PDFView/Open
Kocandova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce424,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.