Title: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace konkrétního podniku
Other Titles: Proposals to improve marketing communication in an enterprise
Authors: Dobiš, Dominik
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Jakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40119
Keywords: marketing;marketingová komunikace;komunikační mix
Keywords in different language: marketing;marketing communication;communication mix
Abstract: Tato práce pojednává o marketingové komunikaci. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracována problematika marketingu s důrazem na marketingovou komunikaci a nástroje komunikačního mixu. V praktické části je nejprve charakterizován vybraný podnik Decasport, s.r.o. a jeho komunikační mix, který je porovnán s konkurenčními podniky. Dále práce obsahuje dotazník zaměřený na vnímání marketingové komunikace potencionálními zákazníky. Na konci práce jsou zpracované konkrétní návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace zmíněného podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with marketing communication. The first part of the text is theoretical, it covers the problematics of marketing with an emphasis on marketing communication and communication mix tools. The second part is practical, it describes the selected company characteristics (Decasport, s.r.o.), its communication mix tools and compare them with competition. Furthermore, the thesis contains a survey on the perception of marketing communication by potential customers. Finally, it concludes with specific proposals to improve marketing communication of Decasport, s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dominik Dobis_.pdfPlný text práce967,3 kBAdobe PDFView/Open
Dobis_Dominik_v.pdfPosudek vedoucího práce213,75 kBAdobe PDFView/Open
Dobis_Dominik_o.pdfPosudek oponenta práce228,04 kBAdobe PDFView/Open
Dobis_p.pdfPrůběh obhajoby práce59,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.