Title: Strategie firmy Decathlon na trhu se sportovním zbožím
Other Titles: Decathlon strategy on the sporting goods market
Authors: Koláčková, Nikola
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40236
Keywords: marketing;marketingový mix;marketingové nástroje;dotazníkové šetření
Keywords in different language: marketing;marketing mix;marketing tools;questionnaire survey
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na marketing ve společnosti Decathlon. V první části práce jsou definovány pojmy marketing a rozšířený marketingový mix včetně jeho částí a používaných nástrojů. V druhé části práce je charakterizována společnost Decathlon a její postavení na trhu. Dále je provedena analýza používání marketingových nástrojů ve vybrané společnosti. Následně jsou zhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřovalo na výzkum chování a postojů zákazníků při nákupu sportovního zboží. V závěrečné části práce jsou navržena doporučení pro společnost Decathlon, která vyplývají z analýzy marketingových nástrojů a z výsledků dotazníků.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on marketing in the company Decathlon. The first part of the thesis defines the terms marketing and extended marketing mix, including its part and the tools used. The second part of the thesis characterizes the company Decathlon and its position on the market. Furthermore, an analysis of the use of marketing tools in a selected company is performed. Subsequently, the results of a questionnaire survey are evaluated, which focused on research into the behavior and attitudes of customers when buying sporting goods. In the final part of the work are proposed recommendations for the company Decathlon, which result from the analysis of marketing tools and the results of questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kolackova - Strategie firmy Decathlon na trhu se sportovnim zbozim.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Kolackova_Nikola_v.pdfPosudek vedoucího práce157,07 kBAdobe PDFView/Open
Kolackova_Nikola_o.pdfPosudek oponenta práce120,54 kBAdobe PDFView/Open
Kolackova_p.pdfPrůběh obhajoby práce37,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.