Title: Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova
Other Titles: Aspects of animals in Chinghiz Aitmatov's writings
Authors: Vakhrusheva, Oxana
Advisor: Sováková, Jana
Referee: Pešková, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4042
Keywords: Čingiz Ajtmatov;obrazy zvířat;mytologie
Keywords in different language: Chinghiz Aitmatov;animal images;mythology
Abstract: Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova životopisná fakta a nastíněna jeho tvůrčí evoluce, ve třetí a čtvrté kapitole jsou analyzována jeho některá díla (román Popraviště, novely Sbohem trpký živote, Strakatý pes na břehu moře a Bílá loď). Hlavním cílem práce je ukázat, že v umělecké struktuře sledovaných textů hrají důležitou roli obrazy zvířat, což svědčí o těsném propojení Ajtmatovovy tvorby s mytologií a folklórem.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the works of remarkable Kirghiz writer Chinghiz Aitmatov from second half of 20th century. The thesis consists of four chapters; the first one provides the information about his life and his creative evolution, in the third and the fours chapters some of his writings (novel "The Scaffold" (1986), stories "Farewell, Gulsary!" (1966), "Spotted Dog Running On Seashore" (1977), "The White Steamboat" (1970) are being analyzed. The main objective of the thesis is to show that in art structures of the writings, mentioned above, animal images play important role which testifies close connection of Aitmatov?s work with folklore and mythology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obrazy zivotnych v novellistike Cingiza Ajtmatova.docxPlný text práce109,49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vakhrusheva posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce136,62 kBAdobe PDFView/Open
Vakhrusheva posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce175,96 kBAdobe PDFView/Open
Vakhrusheva prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.