Title: Správa svěřenského fondu
Other Titles: Administration of the trust
Authors: Reisner, Jiří
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40495
Keywords: svěřenský fond;správce svěřenského fondu;správa cizího majetku;obmyšlený;zakladatel svěřenského fondu.
Keywords in different language: trust;trustee;administration of the property of others;beneficiary;settlor of the trust.
Abstract: Práce se zabývá správou svěřenského fondu. Zkoumá podstatu správy cizího majetku, ze které následně vychází správa svěřenského fondu. Taktéž vysvětluje pojem svěřenského fondu a popisuje možná použití svěřenských fondů v běžném životě. Práce dále uvádí požadavky na osobu správce a jeho povinnosti při vzniku, trvání a zániku své funkce.
Abstract in different language: The thesis deals with administration of the trust. It examines the essence of the administration of the property of others, which is the basis of administration of the trust. The thesis also explains the term trust and describes possible uses of trusts in everyday life. It also presents the requirements for the person of the trustee and his duties in creation, duration and termination of his position.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri Reisner.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Reisner.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Reisner.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Reisner.pdfPrůběh obhajoby práce255,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.