Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet Roman, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorChrenová, Martina
dc.contributor.refereeValkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-3
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:46Z-
dc.date.available2019-3-29
dc.date.available2020-11-10T00:31:46Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-8-15
dc.identifier84937
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40673
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o otrokářské instituci ve Spojených státech od příchodu otroků na americký kontinent až do 19. století, kdy bylo během občanské války zrušeno otroctví. Je zde nastíněn každodenní život otroka v USA, vztah mezi otroky a jejich pány i abolicionistické snahy. Také je zde vysvětleno, proč k zániku otrokářského systému došlo. Významnou osobností v otázce zrušení otroctví sehrál především Abraham Lincoln, prezident Spojených států, kterému je v práci též věnován prostor. Nejsou zde opomenuty ani různé emancipační změny, které nastaly po ukončení občanské války během rekonstrukce Jihu.cs
dc.format86 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectotrokářská institucecs
dc.subjectotroctvícs
dc.subjectspojené státycs
dc.subjectusacs
dc.subjectabraham lincolncs
dc.subjectrekonstrukce jihucs
dc.subjectobčanská válkacs
dc.titleVliv Občanské války na vnímání postavení Afroameričanů v USA a rekonstrukce Jihu do roku 1877cs
dc.title.alternativeThe impact of the Civil War on the African-Americans population in the US and the reconstruction of the South until 1877en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diplome thesis deals with the slave institution in the United States from the arrival of slaves on the American continent until the 19th century, when slavery was abolished during the Civil War. It outlines the daily life of a slave in the United States, the relationship between slaves and their masters, and abolitionist efforts. It also explains why the slave system ceased to exist. Abraham Lincoln, the President of the United States, played a key role in abolishing slavery. The various emancipatory changes that occurred after the end of the Civil War during the reconstruction of the South are not left out either.en
dc.subject.translatedslaveryen
dc.subject.translatedusaen
dc.subject.translatedabraham lincolnen
dc.subject.translatedthe reconstruction of the southen
dc.subject.translatedcivil waren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Chrenova, otrokarstvi.pdfPlný text práce697,95 kBAdobe PDFView/Open
Chrenova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce603,02 kBAdobe PDFView/Open
Chrenova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce761,71 kBAdobe PDFView/Open
Chrenova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce266,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.