Title: Vliv Občanské války na vnímání postavení Afroameričanů v USA a rekonstrukce Jihu do roku 1877
Other Titles: The impact of the Civil War on the African-Americans population in the US and the reconstruction of the South until 1877
Authors: Chrenová, Martina
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40673
Keywords: otrokářská instituce;otroctví;spojené státy;usa;abraham lincoln;rekonstrukce jihu;občanská válka
Keywords in different language: slavery;usa;abraham lincoln;the reconstruction of the south;civil war
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o otrokářské instituci ve Spojených státech od příchodu otroků na americký kontinent až do 19. století, kdy bylo během občanské války zrušeno otroctví. Je zde nastíněn každodenní život otroka v USA, vztah mezi otroky a jejich pány i abolicionistické snahy. Také je zde vysvětleno, proč k zániku otrokářského systému došlo. Významnou osobností v otázce zrušení otroctví sehrál především Abraham Lincoln, prezident Spojených států, kterému je v práci též věnován prostor. Nejsou zde opomenuty ani různé emancipační změny, které nastaly po ukončení občanské války během rekonstrukce Jihu.
Abstract in different language: This diplome thesis deals with the slave institution in the United States from the arrival of slaves on the American continent until the 19th century, when slavery was abolished during the Civil War. It outlines the daily life of a slave in the United States, the relationship between slaves and their masters, and abolitionist efforts. It also explains why the slave system ceased to exist. Abraham Lincoln, the President of the United States, played a key role in abolishing slavery. The various emancipatory changes that occurred after the end of the Civil War during the reconstruction of the South are not left out either.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Chrenova, otrokarstvi.pdfPlný text práce697,95 kBAdobe PDFView/Open
Chrenova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce603,02 kBAdobe PDFView/Open
Chrenova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce761,71 kBAdobe PDFView/Open
Chrenova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce266,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.