Title: Stres a úzkost začínajících učitelů
Authors: Husáková, Markéta
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40760
Keywords: stres;úzkost;začínající učitelé;stresory;emoce;pocity;strach;odpočinek;trpělivost;zkušenosti
Keywords in different language: stress;anxiety;beginning teachers;stressors;emotions;feelings;fear;relaxation;patiente;experiences
Abstract: Diplomová práce se zabývá stresem a úzkostí začínajících učitelů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která obsahuje vývoj učitelského povolání, charakteristiku stresorů a popisuje emoce učitelů na začátku své profese. Praktická část obsahuje zkušenosti a rady učitelů v praxi.
Abstract in different language: The thesis deals with stress and anxiety of beginning teachers. The topis is divided into a theoretical part, which includes the development of the teaching profession, characteristics of stressors and describes the emotions of teachers at the beginning of their profession. The practical part includes the experiences and advice of teachers in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stres a uzkost zacinajicich ucitelu - Husakova Marketa.pdfPlný text práce581,97 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce714,41 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce788,06 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.