Title: Ideální učitel očima žáků prvního stupně základní školy
Other Titles: Perfect teacher in primary school student's eyes
Authors: Brožová, Lenka
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40761
Keywords: ideální učitel;osobnost učitele;osobnostní vlastnosti učitele;role učitele;mladší školní věk
Keywords in different language: the ideal teacher;the personality of the teacher;the personality traits of the teacher;the role of the teacher
Abstract: V diplomové práci, která je tvořena teoretickou a praktickou částí, je předkládán obraz "ideálního" učitele z pohledu žáků třetích a pátých ročníků. Teoretická část se věnuje charakteristice osobnosti učitele, typologii učitelovy osobnosti, rolí současného učitele a také profesním kompetencím, které by měl učitel získávat a rozvíjet po celou dobu své profesní dráhy. Zmíněné jsou zde rovněž charakteristiky "ideálního" učitele zjištěné z výzkumů zabývajícími se hodnocením učitele z pohledu žáků. Závěr teoretické části tvoří psychické a sociální charakteristiky dětí mladšího školního věku, tj. žáků, kteří byli zařazeni do výzkumu. Praktická část se zabývá popisem jednotlivých kroků samotného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly mezi představou "ideálního" učitele žáků třetích ročníků a žáků pátých ročníků. Dále bylo předmětem zájmu zjišťování statisticky významných rozdílů mezi hodnoceními jednotlivých třídních učitelů a hodnocením "ideálního" učitele dané třídy. Poslední kapitola praktické části byla věnována komparaci požadavků současných žáků na osobnostní vlastnosti, didaktické dovednosti a pedagogicko-psychologické charakteristiky "ideálního" učitele s požadavky žáků zjištěnými před téměř třiceti lety. Byly diagnostikovány zajímavé rozdíly.
Abstract in different language: The diploma thesis concetrates on the questions connected with the personality of the teacher particullary on the vision of an ideal teacher from the pupils point of view. The theoretical part describes the teacher as a personality, processes the typology of the teacher,his professional activities and the educational ways. The empiric part incorporates the results ofthe research in which the respondents-the pupils of the first degree of the primary school characterize the ideal teacher.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Idealni ucitel - NovotnaLenka.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_oponent.pdfPosudek oponenta práce883,21 kBAdobe PDFView/Open
Novotna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce206,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.