Title: Aktivizační metody použité v matematice na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Activation methods used in mathematics at the first grade of elementary school
Authors: Šámalová, Valerie
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Frank Jan, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40775
Keywords: aktivizační metoda;komplexní metoda;klasická metoda;aritmetika;geometrie;kooperativní výuka;kritické myšlení;otevřené učení;didaktická hra;metoda problému
Keywords in different language: teaching method;classical method;complex method;activation method;didactic game;problem task
Abstract: Cílem diplomové práce je představit a ukázat praktické použití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část diplomové práce se věnuje teoretickému pojetí aktivizačních metod. Autorka v práci charakterizuje aktivizační metody, jejichž zařazení a použití v rámci výuky matematiky. Uvede výhody a nevýhody jejich užití. V druhé části diplomové práce autorka navrhne soubor aktivizačních metod, které budou prakticky aplikovány při výuce matematiky. Popíše jejich výhody a nevýhody v praktickém využití. V práci použije metodu výzkumu pomocí experimentu.
Abstract in different language: Dissertation is divided into two parts. The first part deals about theory teaching methods. In thesis are characterized classical, complex and activation methods. It includes their positive and negative aspects. The second part deals activation methods used in mathematics at the first grade of elementary school. The last chapter includes five didactic games and five problem tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_ pra_ce Valerie S_a_malova_.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFView/Open
OP - Samalova - Aktivizacni metody.pdfPosudek oponenta práce158,02 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Samalova.pdfPosudek vedoucího práce29,04 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Samalova.pdfPrůběh obhajoby práce334,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.