Title: Mohammad Mosaddeq a znárodnnění íránského ropného průmyslu.
Other Titles: Mohammad Mosaddeq and nationalisation of Iranian oil industry.
Authors: Winter, Karel
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40823
Keywords: znárodnění;anglo-íránská ropná společnost;íránský nacionalismus;mosaddeq;írán;velká británie;usa
Keywords in different language: nationalization;anglo-iranian oil company;iranian nationalism;mosaddeq;iran;great britain;usa
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá znárodněním z většiny Brity vlastněné Anglo-íránské ropné společnosti provozující íránský ropný průmysl, ke kterému došlo v roce 1953. Práce se zabývá jak příčinami, tak následky znárodnění. Zároveň je v práci věnována pozornost postavě íránského politika Mohammada Mosaddeqa, který byl hlavním iniciátorem znárodnění.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the nationalization of most of the British-owned Anglo-Iranian Oil Company operating the Iranian oil industry, which took place in 1953. The work deals with both the causes and consequences of nationalization. At the same time the work pays attention to the figure of the Iranian politician Mohammad Mosaddeq, who was the main initiator of nationalization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Karel Winter.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Winter.PDFPrůběh obhajoby práce56,83 kBAdobe PDFView/Open
Posudek BP_Winter.pdfPosudek vedoucího práce86,51 kBAdobe PDFView/Open
Winter O.PDFPosudek oponenta práce124,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.