Title: Problematika romských rodin v kontextu gentrifikace pražské čtvrti Smíchov
Other Titles: The problematics of Roma families in context gentrification in Prague city district Smíchov
Authors: Kolomazníková, Barbora
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Kupka Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40837
Keywords: gentrifikace;přeměna;smíchov;romská rodina;problematika bydlení;pracovní příležitost;životní podmínky.
Keywords in different language: gentrification;transformation;smíchov;roma family;housing issues;job opportunity;living conditions.
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit jak proces gentrifikace ovlivňuje životy romských rodin žijících na Smíchově a to konkrétně v Plzeňské ulici. Romové zde žijí po několik generací a v současné době se dostávají do tíživé situace, gentrifikace se negativně projevuje především v oblasti bydlení. Mnoho zdejších rodin již bylo nuceno své domovy opustit. Zdejší obyvatelé by se dali rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří starousedlíci. Tedy ti obyvatelé, kteří žijí v této čtvrti již po několik generací, cítí se zde být doma a neromské okolí je vnímá jako bezproblémovou součást zdejší komunity. Do druhé skupiny patří nově příchozí Romové, převážně ze Slovenska. Jedná se většinou o problémové, nezaměstnané, drogově závislé osoby, vytvářející konflikty a napětí mezi všemi obyvateli této lokality. Důsledkem tohoto jejich chování je negativní pohled neromských residentů na celou místní romskou komunitu. Tato situace pak nahrává snahám developerských společností romské rodiny z dané lokality zcela vytlačit.
Abstract in different language: Main goal of the bachelor thesis is to asses lives of Gypsy families from Prague district Smíchov, specifically at Plzeňská street, in relation to gentrification phenomenon. Gypsies have lived here for several generations and currently are in a difficult situation, with gentrification having a negative effect, especially in the area of housing. Many local families have already been forced to flee their homes. The locals could be divided into two groups. The first group consists of natives, residents who have lived in this district for several generations. The non-Gypsy residents perceives them as a problem-free part of the local community. The second group includes newly arrived Gypsies, mostly from Slovakia. These are mostly problematic, un-employed, drug addicted and creating conflicts and tensions between all the inhabitants of this locality. The consequence of this behavior is a negative view of the society on the entire local Gypsy community. This situation helps developer companies to vacate Gypsy families from the given locality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kolomaznikova.pdfPlný text práce357,13 kBAdobe PDFView/Open
Kolomaznikova_posudek vedouciho_zari 2020.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kolomaznikova_prubeh obhajoby_zari 2020.pdfPrůběh obhajoby práce332,13 kBAdobe PDFView/Open
Kolomaznikova_posudek oponenta_zari 2020.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.