Title: Světová fantasy pro děti mladšího školního věku
Other Titles: Fantasy literature for children of primary school age
Authors: Ježková, Simona
Advisor: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40882
Keywords: fantasy literatura;čtenář v mladším školním věku;český jazyk a literatura na 1. stupni zš;světová fantasy;čaroděj ze země oz;letopisy narnie;kronika rodu spiderwicků;harry potter a kámen mudrců;hobit aneb cesta tam a zase zpátky;komunikační pojetí literární výchovy
Keywords in different language: fantasy literature;reader (primary school age);czech language and literature (primary school age);world fantasy literature;the wonderful wizard of oz;the chronicles of narnia;the spiderwick chronicles;harry potter and the philosopher's stone;the hobbit or there and back again;communication concept at literature education
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá světovou fantasy literaturou pro děti mladšího školního věku. Skládá se ze dvou hlavních částí - teoretická a aplikační. První část popisuje žánr fantasy a jeho rysy, které jsou zkoumány a popsány v kontextu pěti vybraných děl (Čaroděj ze země Oz, Letopisy Narnie, Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, Harry Potter a Kámen mudrců a Kronika rodu Spiderwicků). Vyhodnocuje také jejich didaktický potenciál. Součástí aplikační části je výzkum, který sleduje, jaké texty a do jaké míry se objevují v čítankách pro 2. - 5. ročník základní školy. Klíčovou součástí této práce je didaktická interpretace díla Čaroděj ze země Oz, která je realizována a reflektována.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with world fantasy literature for children of younger school age. It consists of two main parts - theoretical part and application part. The first part describes fantasy genre and its features, which are examined and described in the context of five selected works. It also evaluates their didactic potential. The application part includes a research that monitors which texts and to what extent the world fantasy literature is represented in readers for the 2nd - 5th year of elementary school. The key part of this work is the didactic interpretation, which is realized and reflected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP JEZKOVA 2020.pdfPlný text práce8,15 MBAdobe PDFView/Open
jezkova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce81,48 kBAdobe PDFView/Open
jezkova_novotny.pdfPosudek oponenta práce55,18 kBAdobe PDFView/Open
jezkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce71,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.