Title: Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Other Titles: Proceedings in an Action against Decisions of an Administrative Body
Authors: Nováková, Eva
Advisor: Kuchynka, Petr
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4103
Keywords: správní orgán;rozhodnutí;správní soudnictví;nezákonnost rozhodnutí;žaloba;nezákonnost;aktivní legitimace;místní příslušnost
Keywords in different language: administrative agency;decision;administrative justice;action;lawlessness;active legitimacy;territorial jurisdiction
Abstract: Popisuji řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.Hlavním úkolem tohoto řízení je odstraňování nezákonnosti rozhodnutí správních orgánů.Moje práce má 11 kapitol.Nejprve popisuji právní úpravu správního soudnictví, která v České republice platila do 31.12.2002.Pak píši o příslušnosti a pravomoci soudu.Podrobně popisuji průběh řízení před soudem a rozhodnutí soudu.Na konec stručně píší o opravném prostředku.
Abstract in different language: I decribe the proceedings in an Action against Decisions of an Administrative Body.The main purpose of this proceeding is to remove illegality of decisions of administrative bodies. My work have 11 chapter.At first I descrice the legal form of the administrative justice valid in the Czech Republic until 31 December 2002. Then I write about the jurisdiction and competence of the court. I describe in the detail the proceedings before the court and the court decision. At the end I write very briefly about the legal remedy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce564,4 kBAdobe PDFView/Open
DP-Novakova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Dp-Novakova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Novakova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce551,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.