Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHolá, Barbora
dc.contributor.refereeWolfová Jitka, JUDr.
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2020-6-25
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:09Z-
dc.date.available2017-2-8
dc.date.available2020-11-10T00:34:09Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-2-5
dc.identifier73165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41082
dc.description.abstractHlavním cílem této práce bylo podrobně zanalyzovat problematiku částečného zastavení exekuce vůči majetku manželky povinného, a to zejména s příhledem k novele provedené zákonem č. 139/2015 Sb. Dílčí kapitoly této práce byly kromě teoretických informací, čerpaných z odborné literatury a z právních předpisů, doplňovány ohledně této problematiky podstatnými rozhodnutími zejména Nejvyššího soudu České republiky.cs
dc.format130 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectdluhcs
dc.subjectmanželka povinnéhocs
dc.subjectčástečné zastavení exekucecs
dc.subjectmanželské majetkové právocs
dc.titleČástečné zastavení exekuce vůči majetku manžela povinnéhocs
dc.title.alternativePartial suspension of execution against the property of the debtor's wifeen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this work was to analyze in detail the issue of partial suspension of execution against the property of the debtor's wife, especially with regard to the amendment made by Act No. 139/2015 Coll. Partial chapters of this work were, besides theoretical information, drawn from professional literature and legal regulations, supplemented by significant decisions on this issue, especially by the Supreme Court of the Czech Republic.en
dc.subject.translatedexecutionen
dc.subject.translateddebten
dc.subject.translatedwife of the debtoren
dc.subject.translatedpartial suspension of executionen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Barbora Hola.pdfPlný text práce660,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hola 2.pdfPosudek oponenta práce54,86 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hola 1.pdfPosudek vedoucího práce93,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hola.pdfPrůběh obhajoby práce268,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.