Title: Neurotičnost u dětí z mateřských škol
Other Titles: Neurotic children from nursery schools
Authors: Šmolíková, Simona
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41340
Keywords: neuroticismus;neurotická porucha;děti;předškolní;věk;učitel;učitelka;symptom;postoj;faktor;fobie;úzkost;somatické obtíže;materšká škola;zátěž;emoce
Keywords in different language: neuroticism;neurotic disorder;children;preschool age;teacher;symptom;attitude;factor;phobia;anxiety;somatic;difficulty;nursery school;burden;emotion
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na postoje učitelek a učitelů z oblasti předškolního vzdělávání k dětem s neurotickými symptomy. Teoretická část uvádí jak historické pozadí pojmů neuroticismus a neurotická porucha, tak i současné definice. Dále pak popisuje některé základní neurotické poruchy často postihující děti předškolního věku. Praktická část zkoumá postoje pedagogických pracovníků k neurotickým dětem, vybízí k zamyšlení nad neurotickými symptomy a jejich dopady na děti z mateřských škol a tím snižuje jeden z neurotizujích faktorů těchto dětí.
Abstract in different language: The main aim of my bachelor thesis was to provide a deeper view into the attitudes of preschool teachers towards children with neurotic symptoms.The first is theoritical description of the history of neurotic disorders and also description of some of particular types. The second part is based on questionnaire of my own construction, where I tried to find out how teachers from nursery schools usually solve problematic situations with neurotic children. The most important thing for me was to make teachers of preschoolers think about their behaviour towards neurotic children, maybe decrease some inappropriate attitudes and thanks to it decrease one of the neurotising factor of the preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neuroticnost u deti z MS.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Smolikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce711,29 kBAdobe PDFView/Open
Smolikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce518,44 kBAdobe PDFView/Open
Smolikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce204,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.