Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBreitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPrachař, David
dc.date.accepted2020-8-31
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:32Z-
dc.date.available2020-6-16
dc.date.available2020-11-10T00:36:32Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-8-21
dc.identifier84700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41444
dc.description.abstractPředmětem zkoumání této bakalářské práce je analýza politického vývoje na Karlovarsku v letech 1918-1938. V bakalářské práci je zpracována hospodářská a politická situace na Karlovarsku v letech 1918-1938, aktivistické a negativistické politické strany, které na Karlovarsku působily a v neposlední řadě politický a kulturní život české menšiny. Bakalářská práce pak popisuje, jak velmi špatná životní úroveň obyvatelstva Karlovarska, umocněna národnostními problémy s nejpočetnější národnostní menšinou Němců, se pozvolna stává hnacím motorem Henleinovy propagandy.cs
dc.format69 s. (121125 znaků) xivcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkarlovarskocs
dc.subjectpolitické stranycs
dc.subjectněmcics
dc.subjectčešics
dc.subjectkonrad henleincs
dc.subjectaktivistické a negativistické stranycs
dc.titleVývoj politického dění na Karlovarsku 1918 - 1938cs
dc.title.alternativeDevelopment of political events in Carlsbad 1918 - 1938en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of my bachelor thesis is to analyze political development in the Carlsbad region between 1918 and 1938. The thesis deals with the economic and political situation in the Carlsbad region between 1918 and 1938, also with activist and negativist political parties which worked there and last but not least political and social life of the Czech minority. It also describes how poor was the living standard and the citizens who lived in Carlsbad region had - it was amplified by the nationality problems based on the problematic living side by side with the most numerous national minority of Germans. That situation became the main force of Henlein's propaganda.en
dc.subject.translatedkarlovarskoen
dc.subject.translatedpolitical partiesen
dc.subject.translatedgermansen
dc.subject.translatedczechsen
dc.subject.translatedkonrad henleinen
dc.subject.translatedactivist and negativist partiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Prachar V.pdfPosudek vedoucího práce518,64 kBAdobe PDFView/Open
Prachar O.pdfPosudek oponenta práce98,54 kBAdobe PDFView/Open
Prachar P.pdfPrůběh obhajoby práce34,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.