Title: Obrazy hrdinů v tvorbě N. S. Leskova (na materialu prózy Očarovaný poutník)
Other Titles: The images of characters in works of N. Leskov (on the basis of the story "The Enchanted Wanderer")
Authors: Miklyaeva, Olga
Advisor: Sováková Jana, PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41449
Keywords: literatura;obraz;očarovaný poutník;ivan fljagin
Keywords in different language: literature;image;enchanted wanderer;ivan fljagin
Abstract: V bakalářské práci je proveden studium literárního obrazu a analýzy hrdiny příběhu "Enchanted Wanderer" Ivana Fljagina na základě studia obrazu.
Abstract in different language: The bachelor's paper demonstrates the study of the literary image and analysis of the hero of the story "Enchanted Wanderer" Ivan Fljagin on the basis of a literary image theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Sov_Miklyaeva.pdfPosudek vedoucího práce651,69 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Art_Miklyaeva.pdfPosudek oponenta práce771,79 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Miklyaeva.pdfPrůběh obhajoby práce290,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.