Title: Rozpočet Evropské unie
Other Titles: The Budget of the European Union
Authors: Suchánek, Kamil
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41523
Keywords: evropská unie. rozpočet evropské unie. rozpočet. víceletý finanční rámec.
Keywords in different language: european union. the budget of the european union. budget. multiannual financial framework.
Abstract: Diplomová práce si klade za cíl seznámit se a informovat o rozpočtu Evropské unie. Seznamuje s postupným vývojem, kterým si Evropská unie prošla v otázkách týkajících se financí. Diplomová práce je věnována především evropskému rozpočtu v současnosti, proto se dále zabývá problematikou po přijetí Lisabonské smlouvy, zahrnující zásady Evropského rozpočtu, proces přijímání ročního rozpočtu a víceletý finanční rámec. Dále se diplomová práce zaměřuje na příjmy a výdaje současného víceletého finančního rámce 2014 - 2020 a problematice kontroly evropských financí. Na závěr jsou rozebrány návrhy budoucí podoby Evropské unie a seznámení se s návrhy Evropské komise na nový víceletý finanční rámec 2021 - 2027.
Abstract in different language: The thesis is focused on discovery and acquaintance with the budget of the European Union. It acquaints itself with the gradual development that the European Union has gone through in finantial matters. The thesis mainly pursues the current state of European budget, therefore it further deals with the problermatics of being accepted into the nation of the Treaty of Lisbon, which contains the principles of the European budget, the process of ratifying future budget and the long-term financial framework. Further on, the thesis focuses on income and expenditure concerning the current long-term financial framewok of the years 2014-2020 and problematics of controlling european finances. Finally, the thesis analyzes the proposals of future form of the European Union as well as acquaintace with the proposals for the long-term financial framework for the years 2021-2027.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Kamil Suchanek.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
PosudekSuchanek.pdfPosudek oponenta práce90,94 kBAdobe PDFView/Open
Suchanek DP.pdfPosudek vedoucího práce51,82 kBAdobe PDFView/Open
pr. Suchanek.pdfPrůběh obhajoby práce338,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.