Title: Využití vybraných technik NDT při kontrole tepelného zpracování ocelí.
Authors: Vítovec, Vilém
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Veselá Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41641
Keywords: ndt;nedestruktivní;zpracování oceli;akustická emise;chtz;tz;ultrazvuk;vířivé proudy
Keywords in different language: ndt;nondestructive;heat treatment;acoustic emission;chemical heat treatment;ultrasonic;eddy currents
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na využití vybraných NDT technik při kontrole chemickotepelného a tepelného zpracování. Tato diplomový práce dále ukazuje potenciál využití NDT metod i v oblastech ne zcela standartních.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on selected NDT techniques during chemical-thermal and heat treatment control. This thesis presents also use of NDT techniques even in non-standard situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_vitovec.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vitovec.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vitovec Vilem_pokracovani.pdfPosudek oponenta práce43,02 kBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Vilem VITOVEC.pdfPrůběh obhajoby práce3,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.