Title: Robotické manipulační rameno
Other Titles: Robotic handling arm
Authors: Kanta, Jiří
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Vaňkát Martin, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41661
Keywords: robotika;manipulace;robotické rameno;3d tisk;mkp;konstrukce;návrh;rameno;prototyp.
Keywords in different language: robotics;manipulation;robotic arm;3d printing;fem;construction;design;arm;prototype
Abstract: Tato diplomová práce obsahuje rešerši týkající se robotických manipulačních ramen vyrobených pomocí 3D tiskárny, specifikaci požadavků, koncepční a následný konstrukční návrh robotického ramene. Dále pak pevnostní kontrolu součástí vyrobených pomocí 3D tiskárny a hliníkové hřídele, výpočty ložisek a ozubeného řemene. Závěr práce je věnován vyhodnocení manipulačního rozsahu a odzkoušení vyrobeného prototypu.
Abstract in different language: This diploma thesis contains the literature rewiew concerning 3D printed robotic manipulation arms, specification of requirements, conceptual and detailed design of the robotic arm. Furthermore both stress analysis of 3D printed parts and aluminum shaft, as wall as bearing and toothed belt calculations. The conclusion of the thesis is devoted to the evaluation of the handling range and prototype testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jiri KANTA 2020.pdfPlný text práce9,88 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kanta_Jiri_Hodnoceni_vedouciho_Cermak.pdfPosudek vedoucího práce435,92 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kanta_Jiri_Oponentni_posudek_Vankat.pdfPosudek oponenta práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Kanta_Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce233,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.