Title: Realizace přípravku pro návrh výhybek pro pasivní reprosoustavy
Other Titles: System for passice crossover development
Authors: Hanzlíček, Tomáš
Advisor: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Zuzjak Ladislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41853
Keywords: reproduktor;vzduchové tlumivky;výhybka;kompenzace kmitací cívky;vyrovnání citlivosti
Keywords in different language: loudspeaker;air chokes;crossover;voice coil compensation;sensitivity compensation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá konstrukcí přípravku pro navrhování a testování reproduktorových výhybek různých topologii. V práci jsou uvedeny postupy návrhu tlumivek se vzduchovým jádrem, výpočty součástek jednotlivých výhybek, návrh zjednodušení přípravku, návrh bedny pro přípravek a umístění součástek do bedny tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Přípravek bude univerzální pro dvoupásmové, třípásmové a čtyřpásmové výhybky 1., 2., a 3. řádu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the construction of a jig for designing and testing loudspeakers crossover of various topologies. The work presents the procedures of design of chokes with air core, calculations of components of individual crossover, design of simplification of the jig, design of the box for the jig and placement of components in the box so that they do not interfere with each other. The device will be universal for two-band, three-band and four-band crossover of the 1st, 2nd and 3rd order.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Hanzlicek_Tomas.pdfPlný text práce10,71 MBAdobe PDFView/Open
082180_oponent.pdfPosudek oponenta práce962,16 kBAdobe PDFView/Open
082180_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce988,39 kBAdobe PDFView/Open
082180_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce70,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.