Title: Detekce pohybu míčku pro mechatronický model stolního fotbalu
Other Titles: Ball movement detection for the mechatronic model of a table football
Authors: Sieber, Matěj
Advisor: Šmídl Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Neduchal Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41874
Keywords: detekce objektů;zpracování obrazu;kalmanův filtr;python;opencv;raspberry pi
Keywords in different language: object detection;image processing;kalman filter;python;opencv;raspberry pi
Abstract: Cílem práce je návrh detektoru a prediktoru pro mechatronický model stolního fotbálku. V teoretické části této práce jsou představeny metody pro zpracování obrazu, detekci míčku a nakonec predikci pohybu. V testovací části jsou jednotlivé metody vyzkoušeny a jsou uvedeny jejich výstupy. V závěru je systém realizován na mikropočítači Raspberry Pi 3 Model B+ v programovacím jazyku Python s pomocí knihoven OpenCv a NumPy.
Abstract in different language: The aim of this work is to design a detector and predictor for a mechatronic model of table football. The theoretical part of this work presents methods for image processing, ball detection and finally motion prediction. In the testing part, the individual methods are tested and their outputs are shown. Finally, the system is implemented on a Raspberry Pi 3 Model B+ microcomputer, program is written in Python with the help of OpenCv and NumPy libraries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sieber.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
sieber-p.pdfPrůběh obhajoby práce425,38 kBAdobe PDFView/Open
sieber-v.pdfPosudek vedoucího práce665,8 kBAdobe PDFView/Open
sieber-o.pdfPosudek oponenta práce778,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.