Title: Nedbalostní zavinění v trestním právu
Other Titles: Criminal law's culpability
Authors: Toman, Lukáš
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4201
Keywords: nedbalost;zavinění;subjektivní stránka;úmysl
Keywords in different language: culpability;negligence;subjective aspect;intention
Abstract: Práce pojednává o zavinění a zejména o jeho nedbalostní formě. Nastiňuje historický vývoj zavinění na našem území a porovnává ho se slovenskou úpravou. V závěru uvádí i hodnotí návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis deals with culpability and mostly with the negligent form of culpability. In the second part this work compares it with Slovak criminal law and discusses historical development of negligence. In the last chapter it deals with de lege ferenda eventualities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nedbalostni zavineni v trestnim pravu.pdfPlný text práce644,78 kBAdobe PDFView/Open
Toman_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce660,99 kBAdobe PDFView/Open
Toman_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce652,03 kBAdobe PDFView/Open
Toman_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce285,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.